Povinná zimní výbava vozidel v zahraničí

22.01.2014

Pokud jezdíte do zahraničních lyžařských středisek raději vlastním vozem, než s cestovními kancelářemi, mohou se vám hodit následující informace o dopravních předpisechpovinnosti zimních pneumatik v jednotlivých zemích.

Pro jakoukoliv cestu vozem po Evropě, byste měli mít sebou vždy základní doklady, které jsou vyžadovány ve všech evropských zemích bez rozdílu.

  • Řidičský průkaz
  • Občanský průkaz nebo pas
  • Technický průkaz od vozidla
  • Doklad o povinném ručení. Doporučuje se i jedna jeho kopie, pro případ havárie.
  • Doklad o havarijním pojištění, pokud ho máte
  • Doklad o cestovním pojištění, pokud ho máte
  • Evropský formulář záznamu o dopravní nehodě
  • Případně potvrzení o zapůjčení vozidla od jeho majitele, nejlépe v němčině nebo angličtině

Vzhledem k tomu, že v zimním období je vyšší riziko havárie, najdete v přehledu i informace, jak v jednotlivých zemích v případě nehody postupovat.

Barva bezpečnostních reflexních vest, zmíněných v povinné výbavě, by měla být ve všech evropských zemích dle normy EN 471, tedy fluorescenční žlutá, červená nebo oranžová.

Povinnost zimních pneu

RAKOUSKO

Pneumatiky a sněhové řetězy

V Rakousku platí od 1.11. do 15.4. tzv. povinná zimní výbava. V tomto období musí mít řidiči za zimních provozních podmínek, jako jsou sníh, rozbředlý sníh, led, námraza vozidlo opatřené 4 kusy zimních pneumatik s minimální hloubkou dezénu 4 mm. Mohou být použity i letní pneumatiky s nasazenými sněhovými řetězy, a to minimálně na hnací nápravě. Použití sněhových řetězů je však podmíněno pokrytím vozovky souvislou sněhovou vrstvou nebo ledem. Max. povolená rychlost jízdy se sněhovými řetězy je 50 km/h.

Pokud je na vozovce rozbředlý sníh, nesmí být použity nejen letní pneumatiky, ale ani řetězy. V tomto případě jsou povoleny jedině zimní pneumatiky.

Povinná výbava

Mezi povinnou výbavu vozidla patří v Rakousku výstražný trojúhelník. Všechna vozidla musí být vybavena lékárničkou, která musí být balena v provedení silné krabice, odolné proti nečistotám. Hasicí přístroj není povinný. Povinná je však reflexní vesta pro řidiče v jeho přímém dosahu. Pro spolujezdce nejsou reflexní vesty povinné, ale doporučené, pro případ, že budou muset vystoupit na vozovku mimo parkovací plochy.

Povinnost celodenního svícení

Povinnost celodenního svícení je povinné pouze za snížené snížené viditelnosti v mlze sněhu, nebo dešti. Povinné celodenní svícení je také při jízdě v tunelu.

Dopravní nehody

Při dopravní nehodě, při které dojde k poškození věci, ale nedojde ke zranění či usmrcení, není nutné přivolat policii. Řidiči se však musí dohodnout na míře zavinění, prokázat se navzájem doklady totožnosti a vyplnit evropský formulář záznamu o dopravní nehodě, který musí být podepsán oběma účastníky nehody.

ITÁLIE

Pneumatiky a sněhové řetězy

V oblasti Val d'Aosta, musí mít vozidla zimní pneumatiky, nebo nachystané sněhové řetězy v kufru a to v celém zimním období, od 15.10 do 15.4. V jiných oblastech, je tato povinnost označena dopravními značkami a platí od 1. listopadu do 15. dubna. Minimální hloubka dezénu 1,6 mm. Maximální rychlost se sněhovými řetězy je 50 km/h.

Povinná výbava

Mezi povinnou výbavu vozidla patří v Itálii výstražný trojúhelník. Lékárnička ani hasicí přístroj nejsou povinné. Povinná je však reflexní vesta. Řidič i všichni spolujezdci, kteří vystoupí v noci a za snížené viditelnosti z vozidla na všech komunikacích mimo zastavěné oblasti, musí být opatřeni reflexní vestou.

Povinnost celodenního svícení

Pro osobní vozy je i při normální viditelnosti povinné celodenní svícení.

Dopravní nehody

Při dopravní nehodě nebo porušení předpisů je policie v případě pochybností o vymahatelnosti pokuty či zálohy oprávněna zabavit řidičský průkaz, případně i celé vozidlo. Nehodu je nutno oznámit pouze v případě, že dojde k usmrcení nebo k vážnému zranění osob.

ŠVÝCARSKO

Pneumatiky a sněhové řetězy

Použití zimních pneumatik není nařízeno. Řidič je však zodpovědný za havárie a problémy, které vlivem špatných pneumatik způsobí a to pod vysokými pokutami a hrozbou vysokých náhrad za způsobenou škodu. Hloubka dezénu pneumatik zahraničních vozidel musí být shodná s minimální hloubkou dezénu požadované v zemi registrace vozidla. Pro vozidla registrované v České Republice je minimální hloubka dezénu 1,6 mm pro letní pneu a 4 mm pro zimní pneumatiky. Sněhové řetězy jsou povinné v oblastech, kde je tato povinnost uvedena příslušným dopravním značením. Musí být namontovány na nejméně dvou hnacích kolech.

Povinná výbava

Mezi povinnou výbavu vozidla patří ve Švýcarsku výstražný trojúhelník, který musí být umístěný v dosahu řidiče. Lékárnička ani hasicí přístroj nejsou povinné. Reflexní vesty pro řidiče a spolucestující jsou doporučovány.

Povinnost celodenního svícení

Od 1.1.2014 je ve Švýcarsku povinné celodenní svícení.

Dopravní nehody

Pokud se jedná o nehodu, při které došlo pouze ke hmotné škodě a došlo mezi zúčastněnými řidiči k dohodě, není nutné přivolat policii. Stačí pouze vyplnit evropský záznam o dopravní nehodě. Pokud však došlo při nehodě ke zranění, nebo škodě na komunikaci, dopravním značení, světlech, závorách, nebo v případě, že to druhá zúčastněná strana vyžaduje, musí být k nehodě přivolána policie. Policie musí být k nehodě přivolána i v případě, že z vozidla unikají látky, které mohou znečistit životní prostředí, nebo pokud způsobuje vysypaný náklad překážku v silničním provozu.

NĚMECKO

Pneumatiky a sněhové řetězy

Zimní pneumatiky jsou povinné, pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy. Za zimní pneumatiky jsou považovány i pneumatiky celoroční a pneumatiky s označením M+S. Zákonem předepsaná hloubka profilu dezénu je 1,6 mm, ale doporučuje se 4 mm. Sněhové řetězy jsou povinné jen v úsecích označených značkou. Tato povinnost platí i pro vozy 4×4. Maximální povolená rychlost jízdy se sněhovými řetězy je 50 km/h.

Povinná výbava

Mezi povinnou výbavu vozidla patří v Německu výstražný trojúhelník a lékárnička. Hasicí přístroj není povinný. Reflexní vesta pro zahraniční řidiče není zatím povinná. Od 1.7.2014 však bude platit pro německé řidiče nová norma, podle které každá osoba, která opouští vozidlo odstavené při poruše, musí mít povinně na sobě reflexní vestu. Přestože by zahraniční řidiči neměli být za tento nedostatek pokutováni, ale pouze upozorněni, z hlediska bezpečnosti bude lepší, když se tímto nařízením budete řídit i vy.

Povinnost celodenního svícení

Pro osobní vozy, při normální viditelnosti není povinné. Je povinné pouze za snížené viditelnosti v mlze sněhu, nebo dešti. Povinné celodenní svícení je při jízdě v tunelu.

Dopravní nehody

V případě havárie, při které došlo k úrazu nebo vážného poškození vozidla, musí být vždy přivolána policie.

FRANCIE

Pneumatiky a sněhové řetězy

Zimní pneumatiky, včetně označených M + S, jsou doporučeny na komunikacích pokrytých ledem nebo sněhem, přičemž minimální hloubka dezénu je 3,5 mm. Úseky pro zimní pneumatiky jsou značeny dopravními značkami. Sněhovými řetězy musí být vybavena vozidla používající komunikace pokryté sněhem a ledem, v souladu s příslušnou dopravní značkou. Vozidla s řetězy nesmí překročit rychlost 50 km/h.

Povinná výbava

Mezi povinnou výbavu vozidla patří ve Francii výstražný trojúhelník. Lékárnička ani hasicí přístroj nejsou povinné. Povinná je reflexní vesta a to minimálně pro řidiče, vždy když vystoupí na dálnici a rychlostní silnici mimo parkoviště a to i ve dne. Reflexní vesty se doporučují i pro ostatní spolucestující.

Povinnost celodenního svícení

Pro osobní vozy je celodenní svícení doporučené.

Dopravní nehody

V případě dopravní nehody je řidič povinen zapnout výstražná světla vozidla a obléci si reflexní vestu, a to před opuštěním vozidla. Výstražný trojúhelník musí být umístěn na silnici tak, aby byl viditelný ze vzdálenosti 100 metrů, s výjimkou dálnic. Na dálnici je vhodnější použít nouzové telefony a kontaktovat záchrannou službu, která co nejdříve zajistí obnovení bezpečnosti situace.

SLOVINSKO

Pneumatiky a sněhové řetězy

Ve Slovinsku platí od 15.11. do 15.3. tzv. povinná zimní výbava. Vozidla musí být v tomto období opatřena zimními pneumatikami na všech čtyřech kolech, nebo letními pneumatikami na všech čtyřech kolech s tím, že řidič má sněhové řetězy v kufru vozidla. Maximální povolená rychlost jízdy se sněhovými řetězy je 50 km/h. Minimální hloubka dezénu pro oba typy pneumatik je 3 mm.

Povinná výbava

Mezi povinnou výbavu vozidla patří ve Slovinsku výstražný trojúhelník. Lékárnička je doporučována a hasicí přístroj není povinný. Povinná je však reflexní vesta. Každá osoba, která na dálnici nebo rychlostní silnici opustí vozidlo, musí mít reflexní vestu. Vesta musí být v dosahu řidiče!

Povinnost celodenního svícení

Pro osobní vozy je i při i normální viditelnosti celodenní svícení povinné.

Dopravní nehody

Zahraniční řidiči, kteří zavinili nehodu se zraněním nebo s velkou materiální škodou, musí přivolat policii, která sepíše písemnou zprávu. V opačném případě stačí vyplnit evropský formulář záznamu o dopravní nehodě.

Výše uvedené údaje, mají informativní charakter a mohou se měnit v závislosti na změně legislativy dané země. ONIO s.r.o. nenese odpovědnost za možné následky plynoucí z uvedených údajů.

Zdroje informací: www.uamk.cz, www.aba.cz, www.ibesip.cz , www.mzv.cz , www.austria.info , www.bundespolizei.de

Košík 0 Kč

Nákupní košík je prázdný.