Obchodní podmínky provizního systému


Obecná ustanovení

Tato pravidla a podmínky spolupráce upravují vztah mezi účastníkem Partnerského programu – provizního systému, affiliate (dále jen Partner) a společností Dognet Online Media s.r.o (dále jen Provozovatel).


Provozovatel

Provozovatelem Provizního systému (affiliate programu) je společnost Dognet Online Media s.r.o, Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 04 582 241, DIČ: CZ04582241


Partner

Partnerem se stává ten, kdo se zaregistruje do Provizního systému a je přijat za partnera Provozovatelem.


Registrace

Registrace je bezplatná. Provozovatel může registraci zamítnout bez udání důvodu. Partner smí mít založený pouze jeden účet v Provizním systému. Partner prohlašuje, že údaje poskytnuté při registraci k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

Registrací Partner výslovně a v plném rozsahu souhlasí s pravidly a podmínkami spolupráce, čímž se zavazuje je plnit a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s Provozovatelem.


Podmínky a obsah spolupráce

Systém Provizního systému je umístěn na stránkách příslušných obchodů tj. Pneumatiky.cz.

Spolupráce Provozovatele a Partnera je založena na faktu, že Partner umístí na své stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, …) poskytnutou Provozovatelem za účelem propagace internetových obchodů zapojených v Provizním systému, tj. www.pneumatiky.cz. Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého obchodu koncového zákazníka, která bude provedena návštěvníkem, který přišel na stránky Provozovatele prostřednictvím stránky Partnera, což Provozovatel identifikuje podle čísla Partnera umístěného v odkazu vedoucího ze stránky Partnera na stránku Provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 30 dní v cookies návštěvníka. Dále se Provozovatel zavazuje vyplatit Partnerovi provizi za registraci každého nového Partnera do Provizního systému, který přišel na stránky prostřednictvím stránky Partnera.


Partner se zavazuje

Partner se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na internetové obchody zapojené v Provizním systému v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na internetové obchody zapojené v Provizním systému a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner pro svůj partnerský web zařazený v Provizním systému nesmí využívat inzerci v PPC systémech (Sklik, AdWords, AdFox,…). Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

Partner výslovně nesmí používat site-wide odkazy, při nerespektování tohoto pravidla si Provozovatel vyhrazuje právo nárokovat náhradu škody vzniklé vlivem tohoto jednání.

Partner nesmí na svých stránkách uvádět jiné prodejní ceny produktů než ty, které jsou uváděny na e-shopech Provozovatele.

Partner se zavazuje, že nebude používat skryté odkazy vedoucí provizního systému vedoucí na Pneumatiky.cz.

Partner musí propagaci provádět legálním způsobem v souladu se zákony České republiky. Partner nesmí používat odkazy se specifickým kódem na cizích webech a to především v uživatelských diskuzích a komentářích a site-wide odkazy. Přísně zakázána je propagace založená na SPAMování formou e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. (Viz zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti)

Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí protiprávní jednání Partnera, dovoluje Partner Provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům a současně akceptuje odpovídající krácení provize.


Provozovatel se zavazuje

Provozovatel se zavazuje zpřístupnit Partnerovi pravdivé statistiky uskutečněných nákupů přes S2S měření.

Dále se Provozovatel zavazuje vyplatit provize na základě pravidel a podmínek spolupráce.

Provozovatel není povinen poskytovat statistiky uskutečněných nákupů jiným způsobem než online přes provizní systém.


Provize a její výše

Nárok Partnera na provizi vzniká, když koncový návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky Partnera na stránku provozovatele a nakoupí zde zboží. Samotná provize je Partnerovi připsána až ve chvíli, kdy bude zboží objednané tímto zákazníkem uhrazeno na účet Provozovatele a v případě, že zakázka nebude stornována. Aktuální výše provize ZDE.

Ke schválení/zamítnutí prodeje dochází nejdříve po 30-ti dnech od převzetí zboží zákazníkem. Máme nastavenou 30-ti denní lhůtu pro možnost vrácení zboží zakoupeného zákazníkem bez udání důvodu, a proto zakázku nelze dříve než po uplynutí této lhůty považovat za uzavřenou a připsat provizi.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna na stránkách Provizního systému.


Výplata provizí

Provize se vyplácejí pouze v české měně. Po domluvě může být provize vyplacena jako sleva na produkty a služby internetových obchodů společnosti ONIO s.r.o. ve výši 105% provizní částky.

Výplata provizí se provádí na základě žádosti Partnera maximálně 1× za ¼ roku. Minimální částka pro vyplacení provize je 600 Kč. Celková částka provize k vyplacení je oznámena Partnerovi po přihlášení na stránkách Provizního systému v sekci ‚Přehled provizí‘.

Provozovatel poukáže tuto částku na účet Partnera. Za účelem úhrady provize je Partner povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu.

Provize se budou vyplácet buď na základě faktury – pokud je Partner podnikatelem, nebo na základě potvrzení dle §10 Zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů pro Partnery, kteří nemají živnostenský list. Před výplatou první provize je nutné podepsat „Provizní smlouvu“, která Vám bude zaslána k podpisu při obdržení požadavku k první výplatě provize.

Za nezaplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se provize nevyplácí. Provize může být zrušena, pokud Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce.

Při zrušení spolupráce, pokud nebyla zrušena z důvodu porušení Pravidel a podmínek spolupráce a Partner má na ní nárok, se provize vyplatí do 30 dnů od zrušení spolupráce. Provize musí být opět v minimální výši 600 Kč.


Podmínky odstoupení

Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany. Provozovatel i Partner ji mohou zrušit zasláním e-mailu s návrhem na zrušení spolupráce bez udání důvodu.

Spolupráce a provize mohou být bez náhrady zrušeny v případě, že Partner porušil pravidla a podmínky spolupráce.


Závěrečná ustanovení

Provozovatel může tato pravidla a podmínky spolupráce kdykoliv změnit. Partner bude o těchto změnách informován do 5 pracovních dní e-mailem zaslaným na adresu, kterou uvedl při registraci. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.

Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli s žádostí o ukončení spolupráce.

Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny.


Ostatní ujednání

Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

Košík 0 Kč

Nákupní košík je prázdný.