Nákupní řád (platnost do 17.7.2013)

17.07.2013

Podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Pneumatiky.cz se řídí platnou legislativou a dále tímto nákupním řádem.

Ceny zboží

Provozovatel internetového obchodu Pneumatiky.cz (dále jen "provozovatel") je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu Pneumatiky.cz (dále jen "e-shop") jsou uváděny včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě nákupu. Akční ceny jsou platné v momentě nákupu nebo do vyprodání zásob. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku, zejména v případě nedostupnosti zboží, nebo v případě objednávek překračující běžný rámec maloobchodního prodeje. O zrušení a možnosti náhradního řešení (alternativní zboží, individuální cena) budeme zákazníka informovat telefonicky či emailem.

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s nákupním řádem e-shopu.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost si objednávku vytisknout. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni neprodleně automaticky odeslána rekapitulace objednávky. Prodávající je oprávněn kupní smlouvu zrušit v případě nenadálého doprodání zboží nebo nemožnosti jeho obstarání do termínu 14 dní. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován pomocí e-mailu nebo telefonicky. Kupní smlouva bude zrušena v případě, že se zákazník a prodávající nedohodnou jinak (např. na dodání jiného druhu zboží).

Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby

  • Dobírka: Platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Dobírka na Slovensko: Platba v hotovosti při doručení kurýrní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce. Platba bude vybrána v € a přepočítána přepravcem z Kč dle kurzu ČSOB DEVIZY/NÁKUP, který je platný ke dni svozu zásilky. Aktuální kurz naleznete na ČSOB - Kurzovní lístek
  • Převodem: Pro ověřené klienty a státní instituce nabízíme platbu na fakturu (převodem) se splatností 14 dnů. O tuto formu platby může klient požádat, pokud má u nás opakované objednávky, případně je státní instituce.
  • Hotovost: Pro osobní odběry je určena hotovostní úhrada. Osobní odběr je možný pouze po vyzvání operátorem zákaznického servisu, neboť zboží je uloženo ve více logistických skladech v ČR.
  • Platební kartou: Při osobním odběru je možné využít platby kartami VISA, VISA Electron, Master Card, Master Card Electronic, Maestro.
  • Online bankovní převody realizované přes PayU: On-line platba výhradně pro majitele účtu u vybraných bank. V případě bezchybného průběhu platby je částka ihned připsána na účet provozovatele, vedeného u PayU a objednávka ihned po tomto připsání vyřizována. Nebude-li možné dodržet dodací lhůtu, má zákazník právo na okamžité vrácení částky zpět na účet. Zboží je expedováno po připsání platby na náš účet u PayU (řádově hodiny od platby). Podporované banky: Komerční Banka (Mojeplatba), GE Money Bank, mBank, Fio banka, Raiffeisenbank (pouze eKonto), Volksbank.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel (případně jeho odpovědný zástupce) právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím poskytnutých údajů. Proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě, přesně a kompletně.

Dodání zboží

Termín dodání závisí na druhu objednaného zboží. Ve většině případů se pohybuje v rozmezí 1-5 pracovních dnů. Na detailu každého výrobku se zobrazuje textová informace o dostupnosti zboží pro dodání v pracovních dnech.

Je-li stav skladem, zboží je reálně na skladě s možností dodání během 1-3 pracovních dnů. V závislosti na povaze zboží a čase přijetí objednávky lze očekávat expedici od 24h do 3 dnů (litá kola).

U akčního zboží, které je skladem, lze očekávat při objednání do 15h dodání obvykle do 24h.

V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejkratší možnou dobu. V souladu s tím může být objednávka v případě potřeby pro účely logistické optimalizace rozdělena do dílčích objednávek dodaných přepravní firmou.

Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Dodávku zboží zajišťuje firma ONIO s.r.o. prostřednictvím přepravní firmy PPL/DPD/TT, České pošty či vlastní přepravy.

Osobní odběr

Pro zákazníky z okolí Brna jsme zřídili výdejní místo, kde nabízíme možnost osobního odběru zboží.

Adresa logistického skladu: Pneumatiky.cz, Družstevní 84/15, Ostopovice, 664 49.

Ve vlastním zájmu vyčkejte na výzvu operátora zákaznického servisu, neboť zboží je na více logistických skladech v rámci ČR.

Využití výdejního místa je zpoplatněno částkou 50 Kč za jeden kus zboží (např. při objednávce 4 ks pneumatik bude účtováno 200 Kč)

Způsob doručení

Cena za přepravu kurýrní službou PPL/DPD/TT i Českou poštou (jednotlivé přepravce nelze preferovat) je 50 Kč za jeden kus zboží z objednávky (např. při objednávce 4ks pneumatik Vám bude účtováno dopravné 200 Kč, při objednávce 4 kusů [2 sad]sněhových řetězů je dopravné 100 Kč).

Pokud je zvolena služba Kompletace, neplatí se zvlášť za pneu a disk, ale za celý komplet dohromady (např. při kompletaci 4 disků a 4 pneumatik činí dopravné 200 Kč).

Námi dodávané zboží je vždy pečlivě baleno tak, aby nedocházelo k poškození při přepravě. Balné je ZDARMA.

Je-li součástí objednávky příslušenství (např. bezpečnostní šrouby, pneuměřič atd.), za toto příslušenství se dopravné neúčtuje a to v případě, že jsou součástí objednávky alespoň dvě pneumatiky, litá nebo ocelová kola (min. dvě položky s placenou dopravou).

Převzetí zboží

Příjemce zboží má povinnost překontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození. Při přejímce nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje se účast posádky vozidla.

Příjemce zásilky je povinen po odjezdu přepravní služby překontrolovat nepoškozenost obsahu zásilky. Případné poškození ohlásí přepravci (dopravní službě PPL/DPD/TT/České poště) nebo provozovateli e-shopu nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky.

Záruční lhůta (24 měsíců) na zakoupené zboží začíná běžet okamžikem převzetí věci zákazníkem.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. U nás je tato doba nadstandartně prodloužena na třicet (30) dní od data převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do třiceti(30) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na jednorázovou smluvní pokutu v částce odpovídající hodnotě zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Prodávající po obrdžení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí zákazníkovi částku odpovídající plné kupní ceně (včetně přepravních nákladů) na jím uvedené číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech kdy zákazník není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy.

Ve všech těchto případech je zákazník o této skutečnosti obratem telefonicky nebo písemně informován. V případě že zákazník již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

Možnost storna objednávky

Zákazník má právo provést storno objednávky nebo její části, a to prostřednictvím uvedených kontaktů e-shopu. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem e-shopu. O stornování objednávky je zákazník vždy obratem informován.

Zpětný odběr pneumatik

Zákazník nakupující prostřednictvím e-shopu má nárok na bezplatné odevzdání použitých pneumatik v množství odpovídajícím počtu jím zakoupených pneumatik. Sběrné místo se nachází v provozovně spol. ONIO s.r.o. v běžných pracovních hodinách. Odběr je možný po předchozí telefonické dohodě buď osobně, nebo zasláním na adresu provozovny.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod Pneumatiky.cz si váží důvěry zákazníka a zavazuje se, že bude chránit data, která byla uvedena při realizaci objednávky.

Adresní a identifikační údaje včetně kontaktů mohou být využity pouze provozovatelem internetového obchodu Pneumatiky.cz, a to pouze pro účely statistického zpracování, přímé komunikace se zákazníkem, případně zasílání obchodních sdělení a nabídek internetového obchodu Pneumatiky.cz.

V rámci monitoringu spokojenosti zákazníků může provozovatel předat e-mailovou adresu zákazníka provozovateli Heureka.cz. Heureka.cz rozesílá dotazníky spokojenosti zákazníka s Pneumatiky.cz. Žádné jiné e-maily nemůže Heureka.cz rozesílat ani poskytnout adresu třetí straně.

V rámci realizace objednávky jsou dílčí údaje poskytovány partnerům, kteří jsou přímými dodavateli zboží, přepravním společnostem a zpracovateli online plateb.

Novinky e-mailem

Zákazník souhlasí, že mu provozovatel může zaslat novinky e-mailem. V každém takovém informačním e-mailu je na konci uveden odkaz, kterým lze odběr novinek zrušit.

E-mail s novinkami bude zákazníka informovat o aktualitách z oblasti pneumatik, alu kol a ocelových disků a může prezentovat akční zboží.

Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu s nákupním řádem povoluje zákazník používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu.

Pokud máte v jakémkoli bodě našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás. Snažíme se vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.

Výše uvedený nákupní řád je platný od 9.9.2010 včetně. Nákupní řád platný před tímto datem je k dispozici zde.

Připojené obrázky

Košík 0 Kč

Nákupní košík je prázdný.